Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

12:56
5580 ab90 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viawstydem wstydem
yanek
12:44
7792 f1f7 500
Reposted fromtfu tfu viayoungandstupid youngandstupid
yanek
12:44
8513 60d9
Reposted fromHeadbanger Headbanger viajanuschytrus januschytrus
yanek
12:44
1641 3124 500
Reposted fromtfu tfu viacichystuKot cichystuKot
yanek
12:44
12:30
9548 8906 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vialadylena ladylena
yanek
12:30
yanek
12:30
2955 e5da
yanek
12:22
7659 f46e 500
Reposted fromministerium ministerium viadesperateee desperateee
yanek
12:22
5344 9d4e
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viawasnae wasnae
yanek
12:22
yanek
10:53
spoks, kup tylko porządną wtyczkę mini-jack stereo, najlepiej Neutrik, bo inaczej psu na budę taka robota.

December 05 2017

yanek
20:50
Tak. Potem w ogólniaku i chwilę po byłem na etapie jebania każdej (z przerwami na związek) która nie spierdoliła na drzewo a dopiero na studiach skumałem że żeby dziewczyna była materiałem na żonę to wystarczy żeby była w miarę stabilna emocjonalnie, zdrowa psychicznie i dużo się śmiała z tych samych rzeczy z których ja się śmieje, a nie musiała nosić stanik co najmniej 75D, mieć buzię jak Brodka albo proste plecy i okrągły tyłek. Mam nadzieję że pomogłem z problemem fetyszyzacji sztucznego ludzkiego ciała, kimkolwiek jesteś.

yanek
00:48
Ja nie wiem co jest w życiu ważne, ale cieszę się z tego że umiem się cieszyć swoim rozbitym telefonem, mieszkam z ludźmi z którymi mogę pójść grzebać po śmietnikach o 1 w nocy i ma mi kto zajebać parówki z lodówki. Że mogę rysować obcym dziewczynom uśmiechnięte buźki na brudnych szybach w autobusie i wyleczyć komuś kaca. Że ktoś mnie o 3 w nocy wypierdala z łóżka bo przychodzi jego dziewczyna. Że jest z kim się piwa napić i komu słuchawki naprawić. Nie czuję ani tej zimy, ani tej jesieni. Pięknie jest. Może i biednie, może i czasem smętnie - ale pięknie.
Reposted byvigilRuda-Shutyinnocencja
yanek
00:45
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapuszka puszka
yanek
00:44
4497 18e8 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
00:44
4658 6655 500
00:44

Victorian Garden

Reposted fromszszsz szszsz viadivi divi
yanek
00:42
6745 a78c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viawasnae wasnae
yanek
00:40
1063 2631 500
Reposted fromargasek argasek viaGunToRun GunToRun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl