Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

yanek
22:15
8665 540c 350
To uczucie kiedy karmisz wiewiórka czekoladą a wiewiórek wpierdala i się cieszy.

July 09 2015

yanek
21:47
Przeciez nie strzele sobie w leb
Nie skocze w dol z wierzowca.
— nie ma opcji.
Reposted byxjoancatherine xjoancatherine
yanek
21:42
Prawdziwą przyjaciółkę poznasz wtedy, kiedy znajdzie sobie chłopaka.
Reposted fromkikkeer kikkeer viaemptyspacess emptyspacess
yanek
20:11
dawanie kolejnej szansy alkoholikom jest bez sensu.
Reposted bynutttrzcinanawietrzebakteria
yanek
20:05
Reposted fromredux redux
yanek
20:05
3010 ed5f 350
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral

July 07 2015

yanek
23:32
<3
yanek
22:01
2755 de4e 350
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamehhh mehhh
yanek
22:01
6096 1b56 350
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamehhh mehhh
yanek
22:00
8145 f4db 350
Reposted fromrol rol viafajnychnielubie fajnychnielubie
yanek
22:00
Reposted fromoski oski viamehhh mehhh
yanek
21:59
6004 dc84 350
Reposted fromzciach zciach viamehhh mehhh
yanek
21:58
8718 37ba 350
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamehhh mehhh
yanek
19:07
5943 a679 350
Reposted fromktosiowa ktosiowa viazatora zatora
yanek
19:06
1250 6c66 350
Reposted fromcloouds cloouds viazatora zatora
yanek
19:05
9770 9941 350
Poznań
Reposted fromhormeza hormeza viamatt2106 matt2106
yanek
19:05
9774 32cc 350
Poznań, Lata 1985-1987
Reposted fromhormeza hormeza viamatt2106 matt2106
07:53
8421 152f 350
Reposted frombochinohito bochinohito viazatora zatora
yanek
07:52
0057 abe3 350
Reposted frombadpotato badpotato viazatora zatora
yanek
07:52
7575 f403 350
Reposted fromcontroversial controversial viazatora zatora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl