Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

yanek
06:31
4693 9286 500
1890s
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamydiscovery mydiscovery
yanek
06:29
5042 8ccc
Reposted fromdatfeel datfeel vianicciekawego nicciekawego
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
yanek
06:28
7414 73f6 500
Reposted fromtichga tichga viaWaszmaster Waszmaster
yanek
06:28
7898 012f
Reposted fromGIFer GIFer viasprawny sprawny
yanek
06:27
yanek
06:27
2258 0e2c 500
Reposted fromkropq kropq viarabarbarowy rabarbarowy
yanek
06:27
9275 7912 500
Reposted fromstylte stylte viarabarbarowy rabarbarowy
yanek
06:26
0360 d29b 500
Reposted fromhagis hagis viahugostiglitz hugostiglitz
yanek
06:22
0824 e52f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahugostiglitz hugostiglitz
yanek
06:22
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viacontigo contigo
yanek
06:18
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viaheadsbangbang headsbangbang
yanek
06:17
8710 68e8
Reposted fromdatfeel datfeel viazie zie
yanek
06:17
8465 b065 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahugostiglitz hugostiglitz
yanek
06:16
8370 b2e4 500
Reposted fromfungi fungi viajezu jezu
yanek
06:16
8361 d46f
Reposted fromlordsoth lordsoth viajezu jezu
yanek
06:16
8460 a0d0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacastles castles

August 07 2019

yanek
22:20
o kurwunia ale sie odjebało xD

August 06 2019

yanek
22:48
Muszę to powiedzieć głośno - Ratownictwo Medyczne to są takie studia które sprawiają że po trzech latach obcy typ, ewidentnie narkoman, przestaje obok ciebie oddychać, a ty spokojnie wzruszasz ramionami i mówisz spokojnym głosem do swojego kolegi: "Panie Aaarkadiuszu, nasz pacjent przestał oddychać, poproszę worek ambu". xD
Reposted bypikkumyyscorpixhormeza
yanek
22:42
Spójrzmy na szare bloki jak na wielkie organizmy - w których coś brzęczy, coś pierdzi, coś gdzieś tam kapie.

July 22 2019

yanek
00:08
trudno nie dostrzec, że powolny proces zamieniania się w naszych starych postępuje. 
Reposted byhattivatti hattivatti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...